Randiņš ar tehnoloģiju ekspertiem 04.03.21.

Ranidņš ar tehnoloģiju ekpertiem 18.03.21.

Randiņš ar tehnoloģiju ekspertiem 25.03.21.

Randiņš ar tehnoloģiju ekspertiem 20.05.21.

Randiņš ar tehnoloģiju ekspertiem 27.05.21.

Randiņš ar tehnoloģiju ekspertiem 3.06.21.

Randiņš ar tehnoloģiju ekspertiem 25.11.2021.

Randiņš tehnoloģiju ekspertiem 16.12.2021.