Excel 1

Šis video kurss ieliks drošus pamatus Excel uzsākšanā un lietošanā – iepazīstinās ar programmas iespējām informācijas apstrādē – kā veikt aprēķinus un kā attēlot skaitlisku informāciju grafiskā veidā.

Excel 2

Video kursā atklājiet Microsoft Excel iespējas informācijas apstrādē – kā veikt aprēķinus ar vienkāršām un sarežģītākām funkcijām, kā atpazīt un novērst kļūdas, kā šķirot un kārtot datus, lai tos analizētu. Lai veiksmīgi apgūtu kursu, vēlamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel.

Excel 3

Video lekciju kursā Jūs uzzināsiet, kā izmantot dažādas formulas un funkcijas - datu grupēšanu un konsolidēšanu, uzmeklēšanas funkcijas VLOOKUP un XLOOKUP lietošanu, darblapas šūnu aizsardzību, dažādās veidņu iespējas - un tas viss noderēs gan darba ikdienā, gan profesionālajā izaugsmē. Lai veiksmīgi apgūtu kursu, vēlamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel.