Vebināra tēmas

Tehnoloģiju izmantošana darbinieku labbūtības veicināšanā |Kristīne Mennika, CITADELE

Microsoft 365 efektīvam komandas darbam un uzdevumu pārvaldībai | Uldis Braše, TVG

Intranet risinājums – digitālā darba vide uzņēmumā | Līga Matveja-Vlasova, DATORZINĪBU CENTRS