Kam domāts šis kursu komplekts?

 • Ikvienam, kuram darbs ar Excel aizņem daudz laika un vēlas iegūt jaunas zināšanas, lai strādātu efektīvāk

 • Ikvienam, kurš vēlas paaugstināt kvalifikāciju un būt konkurētspējīgāki darba tirgū

 • Tiem, kuri vēlas mācīties mācīties patstāvīgi sev ērtā laikā un vietā.

Kursu komplekta saturs

Kursu komplekts sastāv no 71 video lekcijas, kuras kopā veido 22h kursus. Kursos iekļautās tēmas:

 • Darbības ar kolonnām, rindām, teksta aplaušana

 • Datu formatēšana, skaitļu formāti

 • Diagrammas – to veidošana, formatēšana, sektoru diagramma, sekundārā ass diagrammā

 • Pamatfunkcijas, loģiskās funkcijas, teksta funkcijas

 • Datu kārtošana, filtrēšana

 • Grupēšana un automātiskais strukturējums

 • Datu bāzes funkcijas, funkcijas VLOOKUP, XLOOKUP

 • Datu validācija, konsolidēšana

 • Veidņu izmantošana, rediģēšana

Ieskats Excel video kursos

Excel 1 video kurss


Excel 2 video kurss


Excel 3 video kursi


Tehniskā informācija par kursa apgūšanu


Word, PowerPoint, Teams: Microsoft Office trīs vienā

Produktivitātes un kopdarbības video kursa komplekts