Šis kurss būs noderīgs tiem, kuri ikdienā jau strādā ar Microsoft Excel un vēlas uzzināt papildus iespējas ikdienas darba optimizēšanai. Excel 3 video lekciju kursā Jūs uzzināsiet, kā izmantot dažādas formulas un funkcijas - datu grupēšanu un konsolidēšanu, uzmeklēšanas funkcijas VLOOKUP un XLOOKUP lietošanu, darblapas šūnu aizsardzību, dažādās veidņu iespējas - un tas viss noderēs gan darba ikdienā, gan profesionālajā izaugsmē. Lai veiksmīgi apgūtu kursu, vēlamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel.

Īsumā par video kursu

 • Kursa apjoms

  12 nodaļas, kur ietilpst 22  video lekcijas un uzdevumi. 

 • Piekļuves ilgums kursam

  2 mēneši

 • Kursa cena

  54 eiro + PVN

 • AKCIJA

  Pērc divus Microsoft Excel kursus pa 108 eiro + PVN un trešo kursu saņem bez maksas

Kursa programma

 • Datu forma - tās izmantošana
 • Grupēšana un automātiskais strukturējums
 • Detalizētais filtrs, tā iespējas un izmantošanas veidi
 • Starpsummas - ievietošana un noņemšana; vairāklīmeņu kārtošana un starpsummas ievietošana
 • Datu bāzu funkcijas - DSUM, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT; kritēriju diapazona parametru rediģēšana
 • Funkcija VLOOKUP - funkcijas raksturojums; funkcijas izmantošana datu apvienošanai no vairākām tabulām 
 • Funkcija XLOOKUP
 • Datu validācija - tās izveide; ierobežojumi skaitļu un teksta ievadei; datu validācijas ierobežojums - Saraksts; darbības ar datu validācijām
 • Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība
 • Veidne - izstrāde, rediģēšana, lietošana
 • Darblapu un darbgrāmatu datu sasaiste
 • Datu konsolidēšana - pēc novietojuma; pēc kategorijas; vairāku failu datu konsolidēšana

Kā uzsākt un apgūt kursu

 • Piesakiet sevi vai sava uzņēmuma komandu, aizpildot pieteikuma anketu

 • Pēc rēķina saņemšanas par izvēlētajiem kursiem, veiciet tā apmaksu

 • Iegūstiet piekļuvi personalizētai mācību platformai un sāciet apgūt kursus

 • Iegūstiet kursa apgūšanas sertifikātu, sekmīgi nokārtojot testu